een MVO-aanpak

Hoe implementeer je een MVO-aanpak in je bedrijf ?

Steeds meer bedrijven willen zich onder meer bezighouden met duurzame ontwikkelingsvraagstukken. Om dit te doen, zetten ze een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen op, beter bekend als MVO. Wat is het? Waarom is het interessant om deze strategie uit te voeren en vooral hoe deze te implementeren? Ontdek alles wat u moet weten over de MVO-aanpak in bedrijven.

Wat is een MVO-aanpak?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) – ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen genoemd – verwijst naar de integratie van sociale, ecologische en duurzame ontwikkelingsvraagstukken door het bedrijf. MVO stelt het bedrijf daarom in staat om te reageren op de huidige problemen van de samenleving, terwijl het zijn prestaties verbetert en voldoet aan de verwachtingen van alle belanghebbenden: van werknemers tot klanten, leveranciers en andere partners.

 

Een MVO-aanpak in bedrijven wordt gedefinieerd door drie hoofdassen:

● Milieu: medeverantwoordelijkemarkten, vermindering van het energieverbruik, afvalbeheer, vermindering van de uitstoot  van broeikasgassen,  enz.

● Sociaal: respect voor de rechten van  werknemers, verbetering van de gelijkheid van werknemers, bestrijding van discriminatie, waarborging van de veiligheid op het werk, enz.

● Economisch: klant-/consumententevredenheid, invoering  van eerlijke prijzen, bevordering van korte toeleveringsketens/lokale leveranciers, transparantie met investeerders, enz.

 

Op basis van deze assen moet het bedrijf daarom een MVO-strategie implementeren om bij te dragen aan duurzame ontwikkelingskwesties, een positieve impact te hebben op de samenleving en tegelijkertijd economisch levensvatbaar te blijven.

 

 

Waarom een MVO-aanpak implementeren?

Het implementeren van een MVO-aanpak binnen uw bedrijf heeft veel voordelen.

 

Impact op het milieu

Zoals hierboven uitgelegd, is een van de belangrijkste assen van MVO het reageren op duurzame ontwikkelingskwesties. Een thema dat vandaag de dag centraal staat in onze samenleving. Een MVO-beleid stelt het bedrijf in staat om zich bewust te worden van de gevolgen van zijn activiteiten voor het milieu.

 

Het kan dus de belangrijkste effecten identificeren - afvalproductie, verbruik van hulpbronnen, broeikasgasemissies, enz. – en een strategie opzetten om ze te beperken en de verkregen resultaten te meten.

 

Kostenreductie

Als direct gevolg van de implementatie van de MVO-aanpak leidt een vermindering van het energie- en hulpbronnenverbruik logischerwijs tot een verlaging van de kosten voor het bedrijf. Een winst in winstgevendheid die verder gaat dan de enige milieu-impact.

 

Het welzijn van werknemers verbeteren

Medewerkers zijn over het algemeen gevoelig voor MVO-initiatieven. Net als kwaliteit van leven op het werk kan het relevant zijn om medewerkers te betrekken bij het proces van het bepalen van de MVO-strategie om hen te betrekken. Samenwerken op het gebied van economische, sociale en milieukwesties zal werknemers motiveren, die echte actoren van verandering in hun bedrijf zijn. En zoals we weten, zijn gelukkige en betrokken medewerkers meer betrokken en productieve werknemers.

 

Een positief imago van het bedrijf

Als dit niet het hoofddoel is, is een MVO-beleid ook zeer gunstig voor het imago van het bedrijf. Een verantwoordelijk en betrokken merk geniet het vertrouwen van zijn klanten of consumenten en ontwikkelt een sterke identiteit.

 

Dit is ook voelbaar in termen van aantrekkelijkheid. Bedrijven die MVO-initiatieven hebben geïmplementeerd, hebben meer kans om aanvragen van jonge afgestudeerden aan te trekken. Je kunt dus – met mate – communiceren over alle acties die worden ondernomen.

 

Lees ook: 5 tips om de kwaliteit van leven op het werk in 2023 te verbeteren

 

 

5 stappen om een MVO-aanpak in bedrijven te implementeren

Het implementeren van een effectieve MVO-aanpak binnen uw bedrijf vereist het volgen van bepaalde stappen.

 

1. Stel een projectmanager aan

De eerste stap die u moet nemen voordat u een MVO-aanpak in het bedrijf implementeert, is het aanstellen van een projectmanager. Een verantwoordelijkheid die zelfs een fulltime functie kan worden voor grote bedrijven.

 

Idealiter verdient het de voorkeur om een medewerker aan te stellen die betrokken en gemotiveerd is door deze missie, die veel belang hecht aan de assen die MVO draagt. Daarnaast moet de projectmanager het bedrijf natuurlijk perfect kennen, maar ook transversaal management beheersen en een groot gevoel voor communicatie en interpersoonlijke vaardigheden hebben om zijn missies uit te voeren.

 

2. Voer een audit uit

Een andere belangrijke stap in de implementatie van een MVO-aanpak is het uitvoeren van een dubbele audit. Aan de ene kant de situatie van het bedrijf vóór de implementatie van een strategie om zich te richten op verbeterpunten. Anderzijds een audit van de maatregelen die in vergelijkbare bedrijven zijn genomen.

 

Het is ook essentieel om over dit project te communiceren, zowel intern met alle medewerkers, als extern, met klanten, leveranciers en partners.

 

3. Bezoek de website van het MVO-platform

Om een MVO-aanpak in bedrijven te implementeren, kan het interessant zijn om begeleid en geadviseerd te worden. Hiervoor kunt u advies inwinnen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (CCI).

 

Maar het is ook mogelijk om de mvo-platformwebsite te bezoeken  die sinds 2013 door de staat is voorgesteld. In het bijzonder kunt u antwoorden krijgen op uw vragen over de uitvoering van een MVO-beleid en hulp bij de bouw van uw project.

 

4. Ontwikkel je strategie

Al het voorbereidende werk stelt u in staat om de meest objectieve MVO-strategie te ontwikkelen die is aangepast aan de situatie en behoeften van het bedrijf op milieu-, economisch en sociaal gebied.

 

Deze strategie zal resulteren in een actieplan, gerangschikt in volgorde van prioriteit, bijvoorbeeld, en geleid door de projectmanager. Het is belangrijk om een toegewezen budget vast te stellen dat het mogelijk maakt om precies het aantal acties gedurende het jaar en het tempo waarin ze kunnen worden uitgevoerd, te definiëren.

 

5. Gebruik het Impact Platform

Een andere door de Staat voorgestelde locatie: het Impact-platform. Met deze service kunt u de acties en resultaten delen die zijn verkregen als onderdeel van uw MVO-aanpak. Een manier om uw acties te verbeteren, om, indien nodig, ondersteuning te verkrijgen en om totale transparantie te tonen met betrekking tot uw medewerkers, uw klanten en al uw externe partners.

Deze artikelen kunnen u ook interesseren