Inrichting van kantoorruimtes

Inrichting van kantoorruimtes: hoe willen werknemers in de toekomst werken?

Sinds de start van de pandemie is de manier waarop we werken en leven helemaal dooreengeschud. Werknemers hebben zich aangepast aan thuiswerk, met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen, en laten blijken dat meer flexibiliteit en nieuwe hybride werkwijzen hen wel aanspreken. 
Ze krijgen steeds vaker last van virtuele vermoeidheid of een burn-out, en er is steeds meer vraag naar een terugkeer naar kantoor. Dat wijst erop dat kantoren belangrijker dan ooit zullen zijn als centrum van het werk-ecosysteem, en dat een uitzonderlijke kantooromgeving een belangrijk middel zal blijven om werknemers aan zich te binden. 
Maar hoe willen werknemers in de toekomst werken?

Ontdek de 7 belangrijkste elementen:

Ontdek de 7 belangrijkste elementen:

1. Een goede werk-privébalans is de nieuwe prioriteit voor werknemers, het loon is verwezen naar de tweede plaats.

Thuiswerk wordt als zo revolutionair ervaren dat werknemers focussen op de voordelen ervan en minder de impact voelen van de vervagende grens tussen hun werk en hun privéleven. Ze verwachten van hun werkgever een loonpakket met meer flexibiliteit: 88% wil in de toekomst flexibele werktijden. Dat betekent dat de inrichting van werkruimtes, maar ook die van thuiskantoren van werknemers moet worden herbekeken.

2. Hybride werk heeft terrein gewonnen: de traditionele werkplekken worden minder populair

Door de crisis hebben heel veel mensen telewerk kunnen – en moeten – uitproberen, en hoe meer ze thuiswerken, hoe meer ze dat ook in de toekomst willen blijven doen. De werknemers volgen de wereldwijde trends en beschouwen twee dagen telewerk per week als ideaal, verdeeld over anderhalve dag thuis en een halve dag op een andere locatie.

3. Tijdbeheer is niet het probleem, wel sociale interactie

Werknemers missen het sociale aspect van kantoorwerk. Wat ze het meest missen aan gewoon werken op kantoor, zijn de informele gesprekken en face-to-facesamenwerking. 61% van de werknemers hunkert naar ‘echte’ menselijke interactie met de collega's. 
Daarvoor moet de inrichting van de werkruimten worden aangepast. Er worden steeds meer open landschapskantoren gecreëerd. Weinig werknemers willen een eigen kantoor. Landschapskantoren bestaan uit kantoormeubilair dat zo is opgesteld dat interactie tussen collega's mogelijk is zonder het werk te hinderen. Voor teamwerk wordt in vergaderzalen voorzien. We zien dat de inrichting van kantoren weer opleeft en dat de werkomgeving wordt hertekend om het welzijn op het werk te bevorderen. 

4. Langdurig thuiswerken eist een zware sociale en mentale tol

Werknemers hebben het gevoel dat ze zich minder kunnen ontwikkelen, en ze raken ook mentaal overbelast: 51% is gedesillusioneerd en 44% zegt overbelast te zijn door te veel persoonlijke en professionele verantwoordelijkheden. Ouders met jonge kinderen en alleenstaanden lopen het grootste risico. Bedrijven worden meer dan ooit verantwoordelijk gehouden voor de gezondheid van hun werknemers: hun lichamelijke gezondheid natuurlijk, maar ook hun sociale en mentale gezondheid.

5. De productiviteit op afstand daalt

Hoewel telewerkers goede prestaties blijven neerzetten - 43% van hen zegt thuis productiever te zijn dan op kantoor - is dat cijfer gedaald sinds de eerste lockdown, toen 52% van de werknemers zei thuis productiever te zijn.

6. Werknemers hebben hogere verwachtingen van hun bedrijven, en die moeten hun kantoren herinrichten om daaraan te voldoen

Hoewel werknemers zeggen dat ze de behoefte voelen om weer naar kantoor te gaan en opnieuw hun collega’s te zien, zijn ze ook veel kritischer over hun gebruikelijke werkplek. Slechts 48% is tevreden over zijn vertrouwde werkplek (tegenover 60% in april 2020) en slechts 36% zegt het kantoor te missen (tegenover 46% in april 2020).

7. Werkgevers zullen de werkervaring moeten verbeteren om mensen te overtuigen terug te keren naar kantoor

Hoe groter de tevredenheid van werknemers over hun kantoor, hoe meer ze het missen. 69% van de werknemers die zeer tevreden zijn met hun werkomgeving, mist zijn kantoor, tegenover slechts 5% van degenen die op dit moment niet echt tevreden zijn. Werknemers verwachten van hun werkgevers een volledig hertekende inrichting van het kantoor, waarbij rekening wordt gehouden met de menselijke kant, het welzijn en het milieu. Ze verlangen ook naar kantoren die in verbinding staan met de natuur en uitgerust zijn met digitale hulpmiddelen.

Deze artikelen kunnen u ook interesseren